Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken naar aanleiding van uw bezoek aan onze website is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Uw gegevens worden beschermd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze worden gebruikt:

1. Verzamelen en verwerken van gegevens

Elk bezoek aan onze homepage en elke download van een bestand op onze website wordt geregistreerd. Het opslaan ervan dient voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Opgeslagen worden: naam van het bezochte bestand, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle afroepen, webbrowser en het aanvragende domein. Verder worden de IP-adressen van de aanvragende computers opgeslagen. Andere persoonlijke gegevens verzamelen wij niet rechtstreeks. U zult echter merken dat u op verschillende punten op deze pagina naar aanbiedingen van derde dienstverleners wordt geleid. Dit wordt aangegeven door de telkens daar vermelde duidelijke aanwijzingen. Deze dienstverleners verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de telkens daar te raadplegen andere privacyverklaring. Het is op basis van het systeem mogelijk, dat de persoonlijke gegevens die u in de delen van deze site, die worden beheerd door de derde dienstverleners, vrijwillig openbaar maakt, ook door KETTLER worden bekeken. Hiervoor gelden de opmerkingen onder nr. 2 en nr. 3.

2. Gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens

Voor zover u ons persoonlijke gegevens ter beschikking hebt gesteld, gebruiken we deze alleen om te reageren op uw vragen en voor de technische administratie. Uw persoonlijke gegevens zullen aan derden worden bekendgemaakt of anderszins worden overgedragen, indien dit voor de beantwoording van uw vraag noodzakelijk is of als u al eerder daarmee akkoord bent gegaan. U hebt het recht om uw toestemming met werking voor de toekomst op elk moment in te trekken. De verwijdering van opgeslagen persoonlijke gegevens gebeurt, wanneer u uw toestemming voor opslag intrekt, wanneer de kennis ervan om te voldoen aan de doelstelling van de opslag niet meer nodig is, of wanneer de opslag ervan op andere rechtsgronden niet toegestaan is.

3. Recht op inzage

Op schriftelijk verzoek zullen wij u graag over de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens informeren. Neem hiervoor of ook voor een verzoek tot verwijdering van uw gegevens contact op met de heer Johannes Kühne (datenschutz@kettler.net)

4. Cookies” – informatie, die automatisch op uw computer wordt opgeslagen

Wanneer u een van onze websites bezoekt, kan het zijn dat wij gegevens in de vorm van een “cookie” op uw computer opslaan, die hem bij uw volgende bezoek automatisch herkennen. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat een website aan uw interesses aan te passen of uw wachtwoord op te slaan, zodat u dit niet elke keer opnieuw moet invoeren. Wanneer u niet wilt dat wij uw computer herkennen, stelt u uw internetbrowser zo in, dat hij cookies van uw harde schijf verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen.

5. Google Analytics

Op deze website wordt de webanalysetool “Google Analytics” gebruikt. Doel van dit gebruik is de “op het gebruik afgestemde vormgeving” van deze internetpagina. Met dit “juridische” begrip wordt bedoeld dat wij het gebruiksgedrag van bezoekers aan deze internetpagina analyseren om bijv. te weten te komen met welke zoekbegrippen in zoekmachines deze pagina gevonden en opgeroepen wordt. Bovendien kunnen wij door de logboekregistratie van de opgeroepen pagina’s zien, welk informatieaanbod van ons mogelijkerwijs met name interessant is (omdat het meer wordt bezocht) en wat wij eventueel kunnen doen om andere pagina’s nog beter vorm te geven om ze voor u interessant te maken. Bovendien maakt de webanalyse het mogelijk fouten op de internetpagina bijv. door foutieve links te herkennen en te verhelpen. Voor een op de behoefte afgestemde vormgeving van de website gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer de IP-anonimisering op deze website geactiveerd wordt, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van het akkoord over de Europese Economische Ruimte voordien ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten te leveren die verband houden met het website- en internetgebruik aan de exploitant van de website. De in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies verhinderen door dit in te stellen in de software van uw browser; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet volledig van alle functies van deze website gebruik zult kunnen maken. Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie verzamelde en op het gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door te klikken op de volgende link. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en over privacy-informatie vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.