Stopka

KETTLER POLSKA
for legal entity:
KETTLER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Potrzebowicka 5 | PL 64-730 Wieleń

for Sales and marketing office:
KETTLER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Okopowa 56 A | PL 01-042 Warszawa

Telefon: +48 801 430 450
Faks: +48 67 212 21 03
E-mail: kontakt@kettler.pl

Zarząd:
Dr Karin Kettler – Dyrektor Zarządu, Daniel Kettler – Członek Zarządu, Manfred Sauer – Członek Zarządu

Nr KRS:
KRS 0000125870
Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP:
PL 7640006558

Kapitał zakładowy:
818 000 PLN

Konzeption / Design / Programmierung:
cybob communication GmbH
Große Hamkenstraße 30
49074 Osnabrück
Internet: www.cybob.com

Odpowiedzialność cywilna:
Pomimo dokładnej kontroli nie ponosimy odpowiedzialności za treści
linków zewnętrznych. Za treść podlinkowanych stron odpowiadają wyłącznie ich autorzy.

Prawo autorskie:
Niniejsze strony internetowe mają charakter informacyjny, zamieszczone na nich informacje są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku odbiorców. Przekazywanie treści osobom trzecim jest niedozwolone. Przedruk, powielanie fotograficzne, elektroniczne lub jakiekolwiek inne, przetwarzanie, tłumaczenie, mikrofilmowanie i gromadzenie, przetwarzanie lub odtwarzanie w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach – również we fragmentach – jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą firmy KETTLER.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej:
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. W stosunku do autora wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, odnoszące się do szkód natury materialnej lub intelektualnej, powstałych na skutek korzystania lub niekorzystania z oferowanych informacji bądź wskutek wykorzystania informacji błędnych lub niekompletnych, o ile po stronie autora nie leży wina nosząca znamiona zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnień bądź usunięcia części stron lub pełnej oferty bez odrębnego powiadomienia, jak również do przejściowego lub definitywnego zawieszenia publikacji.